Világosan kirajzolódik Márai szemléletmódja, ami nem más, mint az erkölcs nem megkérdőjelezhető jelenléte és érvényesülése a világban.