Kiemelték, Tőkéczki László tudása, értékítélete biztos pont volt és marad a magyar és a nemzetközi művelődés- és eszmetörténet, irodalomtörténet és politikatörténet terén.